Tentoonstelling eindwerken SPECIALISATIE

Gepubliceerd op 6 juni 2019 om 00:00
Op 16 juni zet Stad Gent de deuren van de oude Bib aan het Zuidpark weer open. Voor de studenten Specialisatie van de Academie is dat de bekroning van hun opleiding en een unieke kans om hun eindprojecten te delen met het publiek in deze prachtige ruimte. Na 6 jaar artistiek onderzoek en experiment in de ateliers van de Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten, maken ze ons deelgenoot van hun visie over kunst, hun blik op de wereld, in traditie en vernieuwing. Naast vormelijke reflecties blijken levensvragen en de condition humaine belangrijke thema’s. Wat maakt de mens tot mens? Met gevoel voor humor en poëzie. Meer dan 60 studenten nemen ons een week lang mee in hun passie en staan je graag persoonlijk te woord over hun werk en discipline: animatie, beeldhouwkunst, fotografie, grafiek, illustratie en beeldverhaal, keramiek, mixed media, schilderkunst, tekenkunst. Naast de individuele presentaties van de afstuderenden tonen àlle studenten van de vernieuwde Specialisatie een uitloper van hun werk in TAKE-CARE, een 'expo in de expo'. Zij nodigen de bezoeker uit om een stukje mee te nemen, te koesteren, te doen verdwijnen, te verspreiden ... Kom langs, praat met de kunstenaars over hun werk en de academie, blader door de schetsboeken, portfolio’s, publicaties en een uiteenlopende verzameling drukwerk van afstuderende studenten... en neem een stukje van uw favoriete werk mee naar huis. Het academie team. -Vernissage: zondag 16 juni om 10h met onze Schepen van cultuur Samir Souguir, Cabaretti Orchestra, performance en filmvoorstellingen. -TAKE-CARE: een expo in de expo Het antwoord van de studenten op de uitdaging: "Creëer een werk met als onderwerp ‘dat wat je wil meegeven’ met jouw artistieke creaties" (oplage: 200) -Urban Interaction: de schilders werden uitgenodigd tot interactie met het Zuidgebouw zelf, voorbij het canvas. Praktisch:• oude Bibliotheek Zuid • Woodrow Wilsonplein, 9000 Gent • ingang Wilsonplein • Vernissage: 16.06.19, 10u - 18u • gratis • Tentoonstelling: 17.06 - 23.06.19 / ma-vr 16u - 20u; zat-zon 10u - 18u • Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten Gent Campus Offerlaan 3, 9000 Gent www.academiegent.betwitter/fb/instagram #meeracademie De deelnemende ateliers en kunstenaars: Animatiefilm De kortfilms van de drie studenten specialisatiegraad animatiefilm worden onafhankelijk van elkaar gepresenteerd. De drie films zijn in uiteenlopende technieken uitgevoerd en bespreken thema's die de makers na aan het hart liggen. Marijke De Belie zag hoe expressief een vriendin vertelde en raakte gefascineerd door haar lichaamstaal en de overdracht van energie. Wat gebeurt er als je fragmenten van lichaamsbewegingen combineert met het ritme van de klank van de stem? Techniek: Rotoscopie Frank Poncelet 'ALPHA' Als "Space 1999" en "Star Wars" elkaar ontmoeten in een galaxy ver ver weg, ontstaat er een uniek gevecht tussen goed en kwaad. Techniek: gefilmd in stop motion met materiaal uit de jaren 70 aangevuld met CGI uit 2020... Julie Martin werkt in de traditionele tekenfilm-techniek en vertelt in haar kortfilm het verhaal van Jungle Jam. Julie haalde haar inspiratie uit het dagelijkse leven: haar liefde voor en frustratie over de chaos in het verkeer in de buurt waar ze woont, verteld in een veelkleurige en fantasierijke animatie. Beeldhouwkunst Katrien Heijse voelt zich betrokken bij de wereld en laat zich inspireren door wat zich daar afspeelt. Als een stille getuige dwaalt haar reiziger door de wereld en leent de bezoeker zijn ogen. We kijken mee naar de wereld die ons omringt, in een veelheid van associaties, in uiteenlopende materialen, kleurrijk en beeldend. Luc Rogiest maakt sculpturen, constructies of maquettes die verwijzen naar bestaande architectuur en speelt op poëtische wijze met de beelden die we denken te kennen. In de ruïnes, vernielde steden en eindeloze trappen die nergens heen leiden - in de vertrouwde fragmenten van wat ooit was - herkennen wij onze belevenissen en fantasieën. Hij nodigt ons uit ze opnieuw te ontdekken, en laat ons steeds de ruimte om er een eigen weg of verhaal in te zoeken en te vinden. Herinnering en verbeelding, versmolten in een nieuwe imaginaire constructie. Gertjan Van der Hoeven is een ruimtelijke kunstenaar in de ware zin van het woord. (Vaak grote) in-situ installaties dagen de bezoeker uit tot ontdekking, onderzoek, beleving en interactie. De objecten in deze installatie maken ons bewust van de wereld binnen en buiten en de krachten die zich daarin afspelen. De wind, beweging en geluid tonen ons verlangen naar communicatie en interactie, het zoeken naar het 'hogere’, naar beschutting, en afzondering ... Onvoorspelbaar en verrassend, nodigt hij ons uit tot verwonderd beleven en luisteren, stilstaan of voorbijgaan. Die dialoog maakt hij zichtbaar en tastbaar en raakt daarbij aan een oergevoel van verbondenheid met wat ons omringt. Fotografie Aan de basis van Kirsi Kempkes’ vaak mysterieuze en dromerige werken ligt een zoektocht naar de kwetsbaarheid van de mens. Nieuwsgierigheid en de hoop taboes te doorbreken, vormen hiervoor de aanleiding. Ofwel door er letterlijk op uit te trekken, maar vaker nog door de confrontatie met zichzelf aan te gaan, tracht Kirsi Kempkes gevoelens die ons kwetsbaar maken zoals onder andere angst, onmacht, tederheid ... te ver-beelden. Op die manier streeft ze ernaar, al was het maar voor zichzelf, de schoonheid die gepaard gaat met het ‘zich tonen’ zichtbaar te maken. Door gebruik te maken van de pinhole techniek, alsook het aanwenden van een eigen kleurenpallet, probeert ze de menselijke broosheid tastbaar te maken. Inge De Geyter is een fotografe die vooral op zoek gaat naar de kwetsbaren in onze maatschappij. Dit kan zeer breed gaan, van personen met een beperking tot sociaal zwakkere groepen, met de focus vooral op de vrouw of het meisje. Ze doet dit niet door personen te isoleren, maar wel door ze in hun eigen leefomgeving weer te geven. Haar beelden hebben geen rauwe, sociale inslag, maar worden op een respectvolle, gevoelige – soms poëtische – manier gemaakt. Hierbij schenkt ze vaak extra aandacht aan details zoals ogen en handen. Grafiek Een afscheidsbrief geschreven in een cel in het midden van de jaren 40 van vorige eeuw. Voor Anne Van De Sype een intrigerend uitgangspunt. Het bracht niet alleen beeldend werk, maar was ook het begin van een steeds dieper graven in een leven dat ooit was. Wat doe je met een huis vol herinneringen? Els Lesage dwaalde er in rond, nam foto's op ooghoogte van een kind en begon op die manier aan een zoektocht naar de essentie van wat achtergelaten wordt. Kleine dingen vertellen wel degelijk een verhaal. Illustratie en Beeldverhaal Met haar gestileerde grafische tekeningen wil Charlien Blancke tonen hoe mooi de kleine eenvoudige dingen in het leven kunnen zijn. Ze neemt je graag mee op reis door haar wereld van alledaagse dingen, bevolkt door speelse figuren in eenvoudige vormen. Daniel Meganck combineert traditionele en digitale technieken met een fascinatie voor zowel hedendaagse graphic novel als historische prentkunst. Dit alles komt samen in zijn biografisch beeldverhaal over Bruegel. In zijn afzonderlijke illustraties hanteert hij een moderne beeldtaal. Keramiek Jenny Lemaire is gefascineerd door de transformatie in het bakproces en laat de materie spreken. Het kolkt, scheurt, kookt en barst in de strakke vorm van haar kubussen. Ze reconstrueert het geologische aspect met diverse gevonden kleisoorten en porselein, door organische toevoegingen en scherven van gerecycleerde porselein-objecten. Wat er inwendig in het porselein gebeurt, kunnen wij alleen vermoeden: de huid breekt open, de gelaagdheid onthuld. De gebalde explosiviteit toont de energie, de kracht én de broosheid van het porselein en verbindt sterexplosies met onze moeder aarde in een eeuwigdurend ontstaan. Joanna Bossier vertelt verhalen waarin de mens centraal staat, altijd in relatie met zijn omgeving en de medemens. Porselein sluit, in zijn zuiverheid, fragiliteit en kracht, het best aan bij de onderwerpen die haar het meest boeien: sterfelijkheid en het leven, dood, vergankelijkheid. Haar werk 'The Magic Mountain’ vertaalt in 7 taferelen diverse gebeurtenissen en sleutelmomenten uit het boek 'De Toverberg' van Thomas Mann. Het labyrint, de klokjes, het schaakbord, de kristallen, het uurwerk, maaltijd, ... verbeelden belangrijke thema’s zoals de zoektocht van de personages, the wake-upcall, de dualiteit in het denken, de verheerlijking van de natuur, etenstijd/tijd, ... Dit citaat van Borges drukt haar zoektocht uit: "In a Labyrinth you don’t get lost, in a Labyrinth you find yourself". Het werk van Claire Dumon is conceptueel. Ze vond inspiratie in de psychologie en de sociologie met als thema: 'hoe wordt de mens?' Geïntrigeerd door de netwerken, structuren, invloeden, trauma’s en het keurslijf dat ons leven soms bepaalt, citeert Claire Dumon Hannah Ahrendt: "we trekken onze draad in een netwerk van relaties". In haar installatie 'Interacties' zoekt ze naar wetmatigheid in de chaos, een mogelijke ontwikkeling in een welbepaalde context, de keuzes die kunnen gemaakt worden, het patroon dat kan ontstaan, zowel op individueel als op maatschappelijk vlak. Of zoals J. Brouwers het uitdrukt : ”Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt”. Geboeid door keien in de natuur, maakt Katrien Alliët haar eigen stapelingen in balans met zichzelf en de omgeving. De lichamelijkheid van de vorm en het zoeken naar standpunt en evenwicht, brachten haar tot een nieuw onderzoek: in 'Slow - Motion’ wordt het eigen lichaam en - het in de ruimte zijn - een mal voor vormen en verhoudingen. Die associatie is leesbaar, zelfs voelbaar in het werk. In een volgende stap wordt de schaduw van de vorm betrokken in het beeld en verzelfstandigd. Zodra we contact maken met de wereld, staan we in verbinding met complexe systemen en organismen rondom ons. Veerle De Smet is gefascineerd door de relatie tussen mens en natuur, en bekommerd om de vervreemding van onze innerlijke natuur. Mede door haar opleiding als imker is ze zich sterk bewust van de toenemende verstoring en zoekt ze in haar werk naar het terugvinden van evenwicht. De installatie 'Inter-Act' is een belevingswerk bestaande uit een verzameling organische vormen in een labyrintisch landschap; sommige bevatten geuren en/of geluiden die verwijzen naar de oerkreet - een eeuwenoude vorm van communicatie, het gezoem van bijen, als metafoor voor de verbondenheid in de groep. Free to bee. Schilderkunst 9 schilders nemen hun plaats in op de Zuidexpo. Overtuigd van de evidentie van de artistieke vrijheid en omringd door de inspirerende cocon van de kunstgeschiedenis, van grotschilderingen tot street-art. De toeschouwer kan alles verwachten: van het klassieke schilderdoek tot beschilderde ramen, waarin een reflectie van de Zuidomgeving te bespeuren valt... Het schilders-team nodigt u uit om de 9 verfsporen te volgen en de eigenheid van onze schilders te ontdekken. De indringende realistische portretten van Reinhilde Aerts kijken je frontaal aan. Je ontkomt niet aan hun blik, waarin je vooral een kwetsbare menselijkheid leest.... Nadine Baeten neemt je mee in haar abstractie, de spiritualiteit van Rothko omarmt dit oeuvre; dit werk is gelaagd, transparant, sterk en ingetogen tegelijk. Andrée Clement geeft de toeschouwer een blik op 'Het landschap'; kleurig, soms gestileerd en in delicate kleurtonen, vangt ze het zonlicht in haar verftoetsen. We ontdekken een eigenheid, een visie op het weergeven van natuurbeelden. Pieter Duyck tast de wereld van de lineaire figuratie af. Vreemde silhouetten, omringd door zachte kleuren, vertellen mysterieuze plastische verhalen. Anita Janssen brengt kleurcontrast en verbeelding tot leven, een sprookjesachtige ode aan de vrije fantasie. Isotta Mergaert geeft vooral aandacht aan het detail; kleine schetsen, de exacte waarneming, minutieus maar krachtig weergegeven. De veelkleurige organische vlakken van Evelien Sergeant ademen de wereld van Helen Frankenthaler .Gedurfd en krachtig zien we een totaal eigen antwoord op het gebaar van de lyrisch abstracte schilders. Pen Stewart reflecteert eigen teksten binnen de monumentale schilderkunst. De overdadige interieurs baden in het licht van kandelaars, de glamour van Versailles waardig. Het werk van Ingeborg Vermeulen is een onderzoek naar de waarneming, van realistisch tot abstract. Tekenkunst De piëta’s van Ann Tombeur zijn een onderzoek naar intra en intermenselijke verhoudingen. Symbolistisch, verhalend en gelaagd, verwijzen ze naar archetypes zoals Roodkapje en de wolf, Maria Magdalena (de overspelige vrouw), ... waarbij de onderlinge verwevenheid en verwisselbaarheid van posities steeds terugkeert. Vanuit droom of verbeelding - in haar laatste specialisatiejaar ontstond de persoonlijke mythologie Adèle - bouwt ze met dit thema voort op onderwerpen uit eerdere werken met uiteenlopende technieken.